Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Stefan Kula

Den nya timfördelningen.

17 Nov , 2014, 07.30 Stefan Kula

 

Äntligen har riksdagen fattat ett beslut kring den nya timfördelningen för gymnasiet. Beslutet borde ha tagits veckan efter midsommar, men på grund av beslutsångest så kom beslutet förra veckan. Denna nya timfördelning som kommer att ligga som grund för den nya läroplanen skall tas i bruk från 1.8 2016. För oss som jobbar i denna skolform så är tidsramen snäv och jag vet inte hur vi skall lyckas få utarbetat en ny läroplan fram till detta datum, samtidigt som vi har många andra förändringar på kommande.

Den nya timfördelningen medför inga stora förändringar från nuvarande läge. Jag vet att det finns många som anser att valfriheten borde ha utökats, men personligen anser jag att i och med detta beslut så bibehålls gymnasiets allmänbildande funktion. Detta är en av gymnasiets viktigaste uppgifter.

Stefan Kula

Kommenteringen är stängd.