Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Stefan Kula

Gymnasiutbildningens framtid?

15 okt , 2014, 07.20 Stefan Kula

 

Gymnasieutbildningens framtid står på spel. För att rädda de statliga finanserna kommer statsmakten att strypa verksamhetsförutsättningarna för andra stadieutbildningen och gymnasieutbildningen kommer att vara den största förloraren, eller egentligen så kan man väl vara ännu krassare, Finlands framtid står på spel.

Vad kommer då att hända eller vad är på gång?

1. Den statliga finansieringen av gymnasieutbildningen kommer att skäras ner så drastiskt att väldigt få kommuner kommer att ha råd att bedriva gymnasieutbildning.

2. Varje kommun/organisation som bedriver gymnasieutbildning kommer senast i augusti 2015 att tvingas att ansöka om nytt upprätthållarskap enligt kriterier som ingen ännu exakt vet. Detta för att skapa större enheter som kan bedriva gymnasieutbildning så kostnadseffektivt som möjligt.

3. Den nya timfördelningen som riskdagen skulle slå fast veckan efter midsommar 2014 låter vänta på sig. Ökar valfriheten för studerande kommer det att vara omöjligt att ha verksamhet i alltför små gymnasier.

4. En ny läroplan för gymnasierna skall snart utarbetas i dessa krassa ekonomiska tider. Tidpunkten är oklar!

5. Studentexamens digitaliseringsprocess är på gång, där de första ämnen skall skriva i digitaliserad form hösten 2016.

6. Utarbetande av en virtuell kursbricka för Svenskfinland är under arbete.

Det är som alla kan konstatera många bollar i luften på en gång, som alla påverkar gymnasieutbildningens framtid. Ingen verkar att veta, och de med all sannolikhet vet, uttalar sig inte. Sedan skall vi alla som värnar om gymnasieutbildningen försöka arbeta för våra studerandes bästa under dessa förutsättningar. Jag hyser den största respekt och beundran för alla gymnasielärare!

Trevligt höstlov!

Stefan Kula

Kommenteringen är stängd.